SUNALDA 50 EC®

SUNALDA 50 EC®

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta yeşilkurta karşı: Rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.
İki noktalı kırmızı örümceklere karşı mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklı olduktan sonra sürveylere başlanır. Zararlı yalnız tarla kenarında ve içinde lokal olarak bulunuyorsa, sadece bu kısımlar spesifik ilaçlar ile ilaçlanmalıdır. Zararlının taranın tamamına yayılması durumunda, yapılan sürveylerde yoğunluk yaprak başına Akdeniz Bölgesi’nde 5, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 10 adet kırmızı örümceğe ulaşmış ise kaplama ilaçlama yapılmalıdır.
Elma içkurdu: Elma içkurdu’na yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları  meyve içine girmeden önce öldürmektir.
Elma ağkurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.
Bağ salkım güvesine karşı salım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısıtepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 150C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. Dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her dölde bir uygulama yapılır.
Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama yapılır.
Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-150C’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40’a kadar çıkmaktadır.
Buğday: Ekin kamburböceği: Yüzey ilaçlaması yapılır.
Hububat hortumluböceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) uygulama yapılır.
Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.
Domateste yeşilkurt: Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.
Lahana: Lahana yaprakgüvesine karşı: Tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilip her 10 adımda bir bitki kontrol edilir. Zarar belirtilerine yaygın olarak rastlandığında ilaçlamaya karar verilir.
Zeytin güvesi: Zararlının çiçek dölünde ilaçlama tavsiye edilmemelidir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde %10’dan fazla zarar görüldüğünde çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir ilaçlama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin %10’nunda canlı “yumurta+larva” olduğunda ilaçlama yapılır.
Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce ilaçlama yapılmalıdır.
Bitki adıZararlı organizma adıUygulama dozuSon ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Pamuk* Yeşil Kurt (Helicoverpa armigera)150 ml/da(Larva)7 gün 
**İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae50 ml/daNimf, ergin
ElmaElma İç kurdu (Cydia pomonella)20 ml/100 L su(Larva)3 gün
Elma ağkurdu (Yyponomeuta malinellus)10 ml/100 L su(Larva)
*** BağBağ salkım güvesi (Lobesia botrana20 ml/100 L su(Larva)7 gün
MısırMısır koçankurdu (Sesamia spp.)30 ml/da(Larva)(15 gün ara ile 3 ilaçlama)14 gün
Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis)30 ml/da(Larva)(15 gün ara ile 3 ilaçlama)
Bozkurt (Agrotis spp.)50 ml/da (Larva)
PatatesPatates böceği(Leptinotarsa decemlineata)40 ml/daLarva ve Ergin3 gün
ŞekerpancarıKalkan böceği (Cassida spp.) 25 ml/da (Ergin)3 gün
BuğdaySüne (Eurygaster spp.)20 ml/da1-3. ve 4-5. Nimf dönemi14 gün
Hububat hortumlu böceği(Pachytychius hordei)25 ml/da Ergin
Ekin kamburböceği (Zabrus spp.)50 ml/da Larva
DomatesYeşilkurt (Helicoverpa armigera)50 ml/da (Larva)3 gün
LahanaLahana yaprak güvesi(Plutella maculipennis)25 ml/da (Larva)2 gün
Antep fıstığıAntepfıstığı psillidi(Agonoscena pistaciae)20 ml/100 L su Nimf3 gün
ZeytinZeytin güvesi(Prays oleae)15 ml/100 L su(Nimf)3 gün
FındıkFındık kurdu (Curculio nucum50 ml/daErgin7 gün

Aktif Madde

50 g/l Lambda-cyhalothrin

Ambalaj

5 L
Ürün Etiketi
18.03.2023
153
Whatsapp
Atabey Ziraat
Atabey Ziraat
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?