SUNABMECT 1,8 EC®

SUNABMECT 1,8 EC®

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA ŞEKLİ

Süs Bitkileri- yaprak galeri sineği: İlk galeri belirtileri görülür görülmez uygulamaya başlanır. Gerekirse uygulama tekrarlanabilir. İki uygulama arasında en az 7 gün ara olmalıdır.
Pamuk-kırmızı örümcekler: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlar uygulama yapılmalıdır . Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesi’nde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 10 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.
Domates, patlıcan, biber ve hıyar – Kırmızıörümcekler: Domates, patlıcan ve hıyarda yaprak başına ortalama 3-5 adet, biberde 1-3 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.
Çilek – İki noktalı kırmızıörümcek: Erken dönem uygulaması: Kırmızı örümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında çiçek ve yeşil meyve döneminde ilk olgun meyveler görülmeden önce kırmızıörümcekler görüldüğünde bu uygulama yapılmalıdır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir.
Mevsim içi uygulaması: Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler mevsim başında (Mart sonu – Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve uygulama yapılması yeterlidir. Popülasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yaprakçık incelenir. Yaprakçık başına 15 ve üzeri kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde uygulama yapılmasına karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.
Armut-Armut psillidi: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp 2. ve 3. Dönem nimfler görülmeye başlandığı ve sürgünlerin 15 den fazlasında bulaşma görüldüğünde uygulama yapılır. Sürgünde bir birey görüldüğü zaman o sürgün bulaşık kabul edilir.
Elma-Avrupa kırmızıörümceği: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.
Bitki tahammülü: Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür. Tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

  • Balıklar için zehirlidir. Yeraltı veya yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
  • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
  • Rüzgârlı havada uygulama yapmayınız.
  • İlaçlı mahsulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
  • Bekleme süresine uyunuz.
  • Dökülmesi durumunda üzerine kum, toprak vs. gibi inert edici maddelerden serpiniz, sonra süpürüp toplayınız ve imha ediniz.
  • Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
  • Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
  • Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
  • Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer BKÜ’ler ile karıştırmadan önce denenmelidir. Alkali reaksiyonlu BKÜ’ler ile karışmaz. BKÜ’lere karşı oluşacak mukavemet nedeni ile farklı etki mekanizmasına sahip BKÜ’lerin kullanılması icap eden durumlarda tavsiye edilmektedir.
BİTKİ ADIZARARLI ORGANİZMA ADIUYGULAMA DOZUSON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Süs bitkileriYaprak galeri sineği (Liyriomyza trifolii)25 ml/100 l su7 gün
Pamukİki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)50 ml/da21 gün
Domatesİki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)25 ml/da3 gün
Hıyar (Sera)Kırmızı örümcekler (Tetranychus spp.)25 ml/100 l su3 gün
Biber (Sera)Kırmızı örümcekler (Tetranychus spp.)25 ml/100 l su3 gün
Patlıcan (Sera)Kırmızı örümcekler (Tetranychus spp.)25 ml/100 l su3 gün
Çilekİki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)25 ml/100 l su3 gün
ElmaAvrupa kırmızı örümceği (Panoncyhus ulmi)25 ml/100 l su7 gün
ArmutArmut psillidi (Cacopsylla pyri)75 ml/100 l su

Aktif Madde

18 g/l Abamectin

Ambalaj

250ml
Ürün Etiketi
18.03.2023
188
Whatsapp
Atabey Ziraat
Atabey Ziraat
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?